Grupper

Är ni ett större sällskap som ska besöka The Hairy Pig?

Väljer ni att förbeställa, minskar väntetiden att få in maten vid stora sällskap. 

Sällskapsmenyer